מוזיאון הילדים חולון

לתשומת ליבכם :

החל מיום 9.3.2020 בשעה 20:00, תושב ישראל השב לארץ מכל מדינה שהיא יהיה מחויב בבידוד בית למשך 14 יום ממועד חזרתו.
אנא הקפידו למלא אחר הוראה זו. תודה.