מוזיאון הילדים חולון
רכישת
כרטיסים
ותיאום ביקור

הדירקטוריון

מוטי ששון - יו"ר הדירקטוריון

שמוליק בראונשטיין- דירקטור

אסתי ויסלר- הרצוג, דירקטורית

טליה פרידמן- דירקטורית

עליזה קמינסקי - דירקטורית

מיכאל שמריה- דירקטור

 

עו"ד אביתר רגר - יועץ משפטי

רו"ח דורון עברי - ר"וח החברה

רו"ח קובי גינזבורג - מבקר פנים

ניסן שאלתיאל -יו"ר ועדת ביקורת

משה קרת - חבר ועדת ביקורת

נתן שרפמן- חבר ועדת ביקורת

פרסם תגובה Google+ Twitter שלח לחבר WhatsApp